Regionalni centri HURIN-a

Regionalni centri HURIN-a 2016-11-18T09:20:40+00:00

HURIN ima 113 članica organiziranih u osam Regionalnih centara:

REGIJA DALMACIJA I (utemeljena 28. svibnja 2008. god.)
REGIJA DALMACIJA II (utemeljena 29. svibnja 2008. god.)
REGIJA ISTRA, PRIMORJE I GORSKI KOTAR (utemeljena 30. svibnja 2008. god.)
REGIJA SJEVER (utemeljena 27. lipnja 2008.god.)
REGIJA SLAVONIJE I BARANJE (utemeljena 27. lipnja 2008. god.)
SREDIŠNJA REGIJA (utemeljena 27. lipnja 2008. god.)
REGIJA ZAGREB ISTOK (utemeljena 30. lipnja 2008. god.)
REGIJA ZAGREB ZAPAD (utemeljena 30. lipnja 2008. god)