Poziv na 104. sjednicu SREDIŠNJEG ODBORA HURIN-a

Službeni poziv preuzmite klikom na poveznicu: HURIN Poziv – 104. sjednica SO

 

Broj: Z – 3292/287 – D/16

Zagreb, 15. prosinca 2016.

POZIV

Na temelju članaka 37. – 41. Statuta i članka 8. Poslovnika o radu Središnjeg odbora sazivam 104. sjednicu SREDIŠNJEG ODBORA HURIN-a. Sjednica će se održati u utorak 20. studenog 2016. u Zagrebu, u sjedištu HURIN-a, Klanjčić 15, s početkom u 12:30 sati.

Prije početka sjednice, utvrdit ću kvorum za pravovaljano odlučivanje.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

  1. 9. DANI ELEKTRONIČKIH MEDIJA – ocjena uspješnosti
  2. Zagrebački festival – prijedlog suradnje
  3. Informacije o aktivnostima oko organizacije Dana radija 2017.
  4. Aktualnosti u radu HURIN-a
  5. Konstituiranje Upravnog odbora HURIN-a
  6. Različito

Pojašnjenje pojedinih točaka predloženog dnevnog reda:

Ad.1. 9. DANI ELEKTRONIČKIH MEDIJA – ocjena uspješnosti
Obveza nam je ocjeniti prošle 9. DEM i formirati zaključke.

Ad.2. Zagrebački festival – prijedlog suradnje
Cijeloviti tekst moguće suradnje biti će Vam dostavljen na sjednici jer još pregovaramo oko načina i uvjeta suradnje.

Ad.3. Informacije o aktivnostima oko organizacije Dana radija 2017.
Temeljem odluke Sabora na kojoj je prihvaćen projekt Dani radija 2017 informirati ću Vas o dosada poduzetom. S obzirom da još predstoje dva sastanka ukupnu informaciju ćete dobiti na sjednici.

Ad.4 Aktualnosti u radu HURIN-a
Temeljem novog Statuta poduzeo sam radnje o promjeni načina rada u HURIN-u prvenstveno vezanim uz njegovu transparentnost u komunikaciji sa članstvom. Koje sve radnje te koje još trebamo poduzeti predmet je rasprave na sjednici.

Ad.5. Konstituiranje Upravnog odbora HURIN-a
Temeljem novog Statuta potrebno je formirati Upravni odbor u roku od 30 dana. Upravni odbor čine uz predsjednika i njegove zamjenike i po jedan predstavnik nacionalnih nakladnika i jedan predstavnik predsjednika RC-a.

Ad.5. Različito
Prema članku 8. stavak 1. Pravilnika o radu Središnjeg odbora prijedlog dnevnog reda sadržan je u pozivu za održavanje SO. Svaki član SO može tražiti dopunu predloženog dnevnog reda, Dopuna dnevnog reda (stavak 2.) vrši se na način da se u roku od dva dana od zaprime poziva na Stručnu službu HURIN-a poštom, faxom ili e-mailom dostavi prijedlog dopune dnevnog reda.

Srdačan pozdrav i do viđenja u Zagrebu!

Za HURIN
predsjednik
Robert Veseljak

Poštovane kolege, naš tajnik je ozbiljno bolestan te nisam siguran da li će biti u mogućnosti sastaviti zapisnik sa zadnje sjednice. Ukoliko ne bude mogao dostaviti ćemo Vam ga naknadno.

2016-12-16T10:56:34+00:00 16.12.2016.|